Backup 3-2-1-1-0

No, no és el resultat d'un partit de tenis. Cada día mes depenem de l'infrastructura informàtica, ja sigui Local, Cloud o híbrida. Per tant les còpies són sagrades i a día d'avui el Backup (o còpia de seguretat) 3-2-1-1-0 és l'estàndard mes avançat i fiable per fer front a les noves amenaces informàtiques, com són els Cryptolokers, Ransomware i altres.

Consisteix en el següent:

  • 3 : Tenir un mínim de 3 dates diferents de la còpia.

  • 2 : Guardar les còpies en 2 medis diferents.

  • 1 : Externalitzar 1 còpia fora de les instal·lacións.

  • 1 : Mantenir 1 còpia Offline.

  • 0 : Assegurar de tenir 0 errors en les còpies .

Som experts en implementar la "Regla d'or" de les còpies de seguretat. Consulta'ns per mes informació.